Hypotheken

hypotheekU heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u hier lezen wat wij voor u kunnen doen.
In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
  • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
  • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
  • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

Hier kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen en hoe we dat doen.
Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een
goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

1  Onderzoek hoe is uw persoonlijke situatie?

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2  Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,
analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.
Zoeken

3  Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

  • De hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met
elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders
samen.

  • Verzekeringen bij de hypotheek

Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek
naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot  aantal verzekeringen met
elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal
aanbieders samen.

4  Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de
contracten krijgt.

5  Onderhoud. U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen.
Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u
tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Dit alles doen wij op een zeer persoonlijke en professionele manier. Een vrijblijvend gesprek kan zowel bij ons op kantoor of bij u thuis plaatsvinden.

 Meer informatie:

Hypotheken

Risico’s Afdekken

Vermogen Opbouwen